مراحل خرید شیشه بالکن

مراحل خرید:

پس از تماس شما با شرکت شیشه بالکن پارس ، اپراتور توضیحات شما را جهت ارجاع به سایر بخشها ثبت می نماید. در صورت نیاز کاتالوگ و CD توضیحات محصول و نمونه کارهای شرکت به صورت رایگان برای شما ارسال می گردد.
در صورت تایید اولیه مشتری، کارشناس جهت ارایه مشاوره حضوری و اندازه گیری متراژ کار در محل حاضر می شود. مشتری می تواند قبل از نصب ، مدل یراق و پروفیل و شیشه را را مشاهده نماید. پلان و نقشه محل اجرا در دفتر بررسی می گردد و پیش فاکتور و قرارداد برای مشتری ارسال می شود.
پس از وصول بیعانه مشتری، نقشه جهت اجرا به کار گرفته می شود و زمان نصب با مخاطب هماهنگ می گردد. پس از نصب کامل و اعلام  رضایت از طرف مشتری ، فاکتور تسویه می شود.
قیمت اجرا، میزان تخفیف ، مدت زمان اجرا و نصب با توافق طرفین می باشد.